BEL2000 - univerzální nabíječ akumulátorů
Vystaveno: 01. 06. 2004 (73 přečtení)

Nabíječ získal ocenění Výrobek roku na výstavě Model Hobby 2000. Má certifikát EZÚ a prohlášení o shodě. (verze 2.4 - 7. 11. 2003) Univerzální nabíječ akumulátorů BEL2000 je moderní přístroj řízený mikroprocesorem a s šestnáctiznakovým maticovým displejem, na kterém se zobrazují nejdůležitější údaje o průběhu nabíjení. Je určen pro nabíjení NiCd, NiMH, olověných, nabíjitelných alkalických, Li-metal, Li-ion a Li-polymer akumulátorů. Pro každý druh akumulátorů je naprogramován vhodný režim, aby nabíjení bylo šetrné a baterie měly dlouhou životnost. Jednoduchou výměnou paměti s programem lze v budoucnosti přidat nabíjení nových druhů baterií nebo vylepšit vlastnosti nabíječe.

 

 

Jmenovité napětí nabíjených baterií může být v širokém rozsahu od 1,2 V do 18 V. V nabíječi je vestavěný síťový zdroj, který umožňuje nabíjet baterie výkonem až 50 W, nebo jej lze napájet z vnějšího stejnosměrného zdroje 12 až 24 V. Na displeji lze zobrazit informace o nabíjecím i vybíjecím proudu, napětí baterie, odebraném i dodaném elektrickém náboji, době vybíjení i nabíjení, teplotě baterie a velikosti napájecího napětí. Všechny texty, zobrazované na displeji, jsou v češtině nebo v angličtině. Do paměti lze pomocí čtyř tlačítek přednastavit parametry až čtrnácti baterií a potom již stačí jen vybrat paměť a spustit nabíjecí cyklus. Parametry nabíjení, které lze pro každou baterii nastavit, jsou druh baterie, počet článků, vybíjecí proud, nabíjecí proud, kapacita baterie a režim nabíjení. V základní výbavě nabíječe je i teplotní sonda, která umožňuje sledovat teplotu baterie v průběhu nabíjení. Automatické ukončení nabíjení je jištěno sledováním až tří nezávislých parametrů nabíjení v závislosti na druhu baterie. Vestavěná sirénka akusticky potvrdí stisknutí tlačítka, signalizuje konec nabíjení nebo upozorní na případné poškození koncových tranzistorů v nabíječi. Nabíječ umožňuje měřit napětí baterie při současném zatěžování, měřit uplynulý čas, teplotu a napájet žhavicí svíčku.

 

Základní zásady pro nabíjení akumulátorů NiCd:

Baterii, složenou z článků NiCd, lze nabíjet buď pomalu proudem, jehož velikost v A je odvozena jako desetina její kapacity v Ah (asi 12 hodin), nebo proudem dosahujícím až dvojnásobku (někdy i více) kapacity (asi 35 minut). Doporučené nabíjecí proudy bývají uvedeny na obalu baterie. Před nabíjením je vhodné baterii vybít na napětí 0,9 V na článek, aby nevznikl tzv. "paměťový jev", který je způsoben nabíjením ne zcela vybité baterie a při němž baterie přechodně ztrácí část své kapacity. Konec zrychleného nabíjení lze odvodit od poklesu napětí nabíjené baterie nebo od zvýšení její teploty.

 

Základní zásady pro nabíjení akumulátorů NiMH:

Pro baterii, složenou z článků NiMH, platí totéž co pro články NiCd, ale není třeba ji před nabíjením vybíjet. Dovolené nabíjecí proudy při rychlonabíjení jsou obvykle menší a pokles napětí baterie na konci nabíjení je méně výrazný. Proto se pro vypnutí rychlonabíjení se používá i teplotní sonda.

 

Základní zásady pro nabíjení olověných akumulátorů:

Olověný akumulátor není nutno před nabíjením vybíjet. Nabíjet jej lze pouze pomalu proudem (není-li výrobcem dovolen proud vyšší), jehož velikost v A je odvozen jako desetina jeho kapacity v Ah. Nabíjení tímto proudem probíhá tak dlouho, dokud napětí akumulátoru nedosáhne maximální dovolenou hodnotu 2,3 V na článek. Potom se nabíjecí proud snižuje tak, aby jeho napětí již nerostlo.

Základní zásady pro nabíjení alkalických akumulátorů:

Alkalické akumulátory se nabíjejí stejným způsobem jako olověné, liší se pouze maximální dovolené napětí, které je 1,65 V na článek. Před nabíjením se akumulátory nevybíjejí.

 

Základní zásady pro nabíjení Li-metal akumulátorů:

Li-metal akumulátory se nabíjejí proudem, jehož velikost v A je odvozena jako jedna až tři desetiny jejich kapacity v Ah, až dokud napětí nevzroste na 3,4 V na článek. Potom se snižuje nabíjecí proud tak, aby napětí akumulátoru již dále nerostlo. Před nabíjením se akumulátory nevybíjejí.

 

Základní zásady pro nabíjení Li-ion a Li-polymer akumulátorů:

Li-ion a Li-polymer akumulátory se nabíjejí proudem, jehož velikost v A je odvozena jako maximálně sedm desetin (Li-ion) nebo až dvojnásobek (Li-polymer) jejich kapacity v Ah, dokud napětí nevzroste standardně na 4,2 V (u baterií od některých výrobců až na 4,27 V) na článek. Potom se snižuje nabíjecí proud tak, aby napětí akumulátoru již dále nerostlo. Před nabíjením se akumulátory nevybíjejí.

 

Návod k obsluze:

 

Rychlé seznámení s obsluhou nabíječe:

Po zapnutí síťového vypínače na předním panelu nebo po připojení vnějšího stejnosměrného zdroje do zdířek na zadním panelu nabíječ uživatele slušně pozdraví Dobrý den! Během zobrazování textu Stisknete-li tlačítko Vybrat, seznámíte se s obsluhou nabíječe. je možné stiskem tlačítka VYBRAT vyvolat stručný návod k používání nabíječe. Pro rychlý přesun k nastavování parametrů nabíjení stačí stisknout tlačítko VLOŽIT.

 

Nastavování parametrů nabíjení:

 

Nastavení čísla programu:

Na displeji se střídavě zobrazuje nápis Program č. x, kde x je číslo naposledy použitého programu (1 až 14) a některé parametry nabíjecího cyklu (druh baterie, počet článků a kapacita). Pod čísla programů lze přednastavit parametry nabíjení pro nejčastěji používané baterie, před nabíjením stačí zvolit příslušné číslo programu a spustit nabíjecí cyklus. Tlačítky PLUS nebo MÍNUS lze změnit číslo programu od 1 do 14. Tlačítkem VYBRAT lze listovat nastavenými parametry v daném programu a tlačítky PLUS a MÍNUS je měnit. Druh a rozsah nastavovaných parametrů závisí na zvolené baterii.

 

Nastavení druhu baterie:

Po stisku tlačítka VYBRAT se na displeji zobrazí nápis Baterie: xxxx, kde xxxx je druh baterie. Tlačítky PLUS nebo MÍNUS se mění druh baterie (NiCd, NiMH, Pb&gel, Alkali, Li-met, Li-ion, Li-pol).

 

Nastavení počtu článků:

Po stisku tlačítka VYBRAT se na displeji zobrazí nápis Počet čl.: xx, kde xx je počet článků baterie. Tlačítky PLUS nebo MÍNUS se mění počet (články NiCd 1,2 V: 1 až 14, články NiMH 1,2 V: 1 až 14, články olověné 2 V: 1 až 6, články alkalické 1,5 V: 1 až 10, články Li-metal 3 V: 1 až 6, články Li-ion a Li-polymer 3,6 V: 1 až 5).

 

Nastavení vybíjecího proudu:

Po stisku tlačítka VYBRAT se na displeji zobrazí nápis Vyb.proud: x,xxA, kde x,xx je vybíjecí proud v A. Tlačítky PLUS nebo MÍNUS se mění jeho velikost (0,01 až 3,00 A).

 

Nastavení nabíjecího proudu:

Po stisku tlačítka VYBRAT se na displeji zobrazí nápis Nab.proud: x,xxA, kde x,xx je nabíjecí proud v A. Tlačítky PLUS nebo MÍNUS se mění jeho velikost (0,01 až 5,00 A).

 

Nastavení kapacity baterie:

Po stisku tlačítka VYBRAT se na displeji zobrazí nápis Kapacita: xx,xAh, kde xx,x je kapacita baterie (buď údaj na obalu, lépe kapacita baterie změřená v předchozím cyklu, příp. pouze velikost náboje, který chcete do baterie vložit) v Ah. Tlačítky PLUS nebo MÍNUS se mění její velikost (0,05 až 95 Ah). Pozn.: Údaj o kapacitě ovlivňuje: a) nabíjecí a vybíjecí proud při testu baterie, b) výpočet maximálního nabíjecího proudu při nabíjení NiCd nebo NiMH baterií, c) ukončení vybíjení (pokles vybíjecího proudu pod 25 % nastavené kapacity), d) automatické ukončení nabíjení (po dodání 117 % nastavené kapacity), e) určení konzervačního proudu (1 % z nastavené kapacity).

 

Nastavení režimu nabíjení:

Po stisku tlačítka VYBRAT se na displeji zobrazí jeden z režimů nabíjení - vybít a nabít, pouze nabít, pouze vybít, 5 x cyklovat - který lze změnit tlačítky PLUS nebo MÍNUS.

a) vybít a nabít - baterie je nejprve vybita a potom nabita (pouze NiCd a NiMH)

b) pouze nabít - baterie je nabita nastaveným proudem

c) pouze vybít - baterie je vybita nastaveným proudem

d) 5 x cyklovat - baterie je pětkrát za sebou vybita a nabita (pouze NiCd a NiMH)

 

Nabíjecí cyklus:

 

Spuštění nabíjecího cyklu:

Jsou-li nastaveny všechny parametry nabíjení, je možno spustit nabíjecí cyklus. Baterie se připojuje do zdířek BATERIE PLUS a BATERIE MÍNUS na předním panelu nabíječe. V libovolném místě nastavování parametrů lze připravit spuštění nabíjecího cyklu stiskem tlačítka VLOŽIT. Na displeji se objeví nápis Start programu x, kde x je číslo naposledy zvoleného programu s přednastavenými parametry nabíjení. Opětovným stiskem tlačítka VLOŽIT odstartujeme nabíjecí cyklus. Každý nabíjecí cyklus se skládá z několika částí podle druhu nabíjené baterie a režimu nabíjení.

 

Test baterie:

Na začátku každého nabíjecího cyklu je test baterie, který trvá 34 s. Během této doby se baterie nabíjí a vybíjí (NiCd a NiMH baterie proudem 100 % kapacity, ostatní proudem 25 % kapacity) a zjišťuje se, zda její napětí odpovídá nastavenému druhu baterie a počtu jejích článků. Pokud je průměrné napětí baterie po nabíjení a vybíjení v rozmezí 90 % až 120 % jmenovitého napětí, objeví se na displeji nápis Baterie OK! a začne nabíjecí cyklus. Pokud je napětí baterie mimo tento rozsah, na displeji se postupně objeví věta Napětí baterie během testu neodpovídalo nastaveným hodnotám. Vybrat => návrat! Vložit => start! Stisknutím tlačítka VLOŽIT lze v nabíjení pokračovat, stisknutím tlačítka VYBRAT se lze vrátit k nastavování parametrů nabíjení.

Pozn.: Test baterie lze kdykoliv přeskočit stiskem tlačítka VLOŽIT (viz poznámka). Na displeji se na chvíli zobrazí text Test přerušen. a začne nabíjecí cyklus.

Pozn.: Při nabíjení NiCd nebo NiMH akumulátorů se na základě testu určí maximální dovolený proud, kterým lze připojená baterie nabíjet. Je-li nastavený proud větší než dovolený podle testu, tak je na displeji zobrazován znak # a nabíjecí proud je snížen. Stejný test je opakován ještě jednou po nabití baterie nábojem 10 % z nastavené kapacity a maximální dovolený nabíjecí proud je určen znovu. Pokud byl test přeskočen stiskem tlačítka VLOŽIT, není nabíjecí proud na základě testu omezován a je určen volbou uživatele nebo maximálním výkonem nabíječe!

 

Vybíjení:

Je-li součástí nabíjecího cyklu i vybíjení baterie, je baterie nejprve vybíjena nastaveným proudem. Nabíjení probíhá až do okamžiku, kdy napětí baterie klesne na 75 % (NiCd) nebo 83 % (NiMH, Pb, alkalické, Li-metal, Li-ion a Li-polymer) jmenovitého napětí, potom se začne vybíjecí proud plynule snižovat tak, aby napětí baterie dál neklesalo. Vybíjení je ukončeno při splnění některé ze sledovaných podmínek.

a) baterie je vybita - když napětí baterie klesne na 75 (83) % jmenovité hodnoty a současně vybíjecí proud pod hodnotu v A číselně rovné čtvrtině nastavené kapacity baterie v Ah (minimálně pod 1 A). Na displeji se objeví nápis Vybíjení bylo ukončeno, napětí baterie pokleslo na danou mez.

b) odpojením baterie - po odpojení baterie od nabíječe. Na displeji se postupně objeví nápis Vybíjení bylo ukončeno odpojením baterie.

c) ručně - vybíjení lze kdykoliv ukončit stiskem tlačítka VLOŽIT. Na displeji se objeví nápis Konec vybíjení? Vybíjení se ukončí po potvrzujícím stisku tlačítka VLOŽIT.

d) překročením mezní teploty baterie - je-li zapojena teplotní sonda a teplota baterie je vyšší než 42 ° C, vybíjení se neukončí, ale pouze přeruší, dokud teplota neklesne na 40 ° C. Současně se na displeji objeví nápis Teplota T=xx° C, kde xx je údaj aktuální teploty. Po ochlazení baterie se vybíjení obnoví. Pozn.: Teplotní sonda se zapojuje do zásuvky pod síťovým vypínačem a k baterii se připevní pomocí samolepicí pásky nebo gumičky.

Pozn.: Tepelná ochrana může v průběhu vybíjení automaticky snížit vybíjecí proud tak, aby se nepřehříval vybíjecí tranzistor. Při omezení proudu se vpravo na displeji zobrazí hvězdička. Maximální ztrátový výkon, který je chladič schopen vyzářit, je asi 15 W. Při použití ventilátoru (volitelné příslušenství) se tento výkon může zvýšit až na 23 W.

 

Nabíjení:

Je-li součástí nabíjecího cyklu i nabíjení, je baterie nabíjena nastaveným proudem. Nabíjení může být ukončeno při splnění některé ze sledovaných podmínek:

a) odpojením baterie - po odpojení baterie od nabíječe. Na displeji se postupně objeví nápis Nabíjení bylo ukončeno odpojením baterie.

b) ručně - nabíjecí cyklus lze kdykoliv ukončit stiskem tlačítka VLOŽIT. Na displeji se objeví nápis Ukončit cyklus? Cyklus se ukončí po potvrzujícím stisku tlačítka VLOŽIT.

c) detekcí průchodu napětí baterie vrcholem - je-li detekován začínající pokles napětí baterie (o 1,5 % pro NiCd a o 1 % pro NiMH), je nabíjecí proud snížen na třetinu předchozí hodnoty a nabíjení ještě pokračuje po dobu 6 % dosavadní doby nabíjení. Během této doby je na posledním místě displeje zobrazován znak +. Po uplynutí stanovené doby (případně při splnění některé jiné podmínky pro ukončení nabíjení) je zařazeno konzervační nabíjení a na displeji je postupně zobrazen nápis Nabíjení bylo ukončeno, napětí baterie pokleslo. Pozn.: Detekce poklesu napětí je zablokována po dobu, dokud není baterie nabita nábojem větším než je 10 % nastavené kapacity, nebo je-li nastavený nabíjecí proud menší než 16 % nastavené kapacity baterie a je používána pouze při nabíjení NiCd a NiMH baterií.

d) překročením mezní teploty baterie - je-li zapojena teplotní sonda, je nabíjení ukončeno po zahřátí teplotního čidla na 42 ° C (50 ° C pro NiMH). Na displeji se postupně objeví nápis Nabíjení bylo ukončeno po dosažení mezní teploty. Pozn.: Teplotní sonda se zapojuje pomocí konektoru pod síťovým vypínačem a k baterii se připevní pomocí samolepicí pásky nebo gumičky.

e) dodáním stanoveného náboje - nabíjení je ukončeno, jakmile je do baterie dodán náboj 117 % nastavené kapacity. Na displeji se postupně objeví nápis Nabíjení bylo ukončeno po nabití stanoveným nábojem. Pozn.: Je důležité, aby při nastavování parametrů nabíjení byla zadána skutečná kapacita baterie, zjištěná např. při předchozím nabíjení. V některých případech se totiž může skutečná kapacita lišit od údaje, uvedeného na obalu baterie.

f) po dosažení mezního napětí baterie - dosáhne-li napětí baterie mezní hodnoty (2,3 V na jeden článek olověné baterie, 1,65 V na jeden článek alkalické baterie, 3,4 V na jeden článek Li-metal baterie, 4,2 V na jeden článek Li-ion nebo 4,27 V na jeden článek Li-polymer baterie (viz Poznámky)), je baterie ještě 5 s nabíjena a potom je nabíjení přerušeno. Čeká se, než napětí baterie klesne pod mezní hodnotu a potom je nabíjení opět na 5 s obnoveno. Tento děj se neustále opakuje a přestávky v nabíjení se prodlužují. Nabíjení je ukončeno, klesne-li střední hodnota nabíjecího proudu pod 5 % nastavené kapacity a na displeji se postupně objeví nápis Nabíjení bylo ukončeno po dosažení mezního napětí baterie. Pozn.: Během přestávky nabíjení je na posledním místě displeje zobrazován znak - . Tento způsob ukončení nabíjení se používá pouze pro olověné, alkalické, Li-metal, Li-ion nebo Li-polymer baterie.

g) při poklesu napětí napájecího zdroje - klesne-li napětí vnitřního síťového zdroje nebo vnějšího zdroje pod 10 V. Na displeji se postupně objeví nápis Nabíjení bylo ukončeno poklesem napájecího napětí pod 10 V.

 

Konzervační nabíjení:

po ukončení nabíjení protéká baterií až do vypnutí nabíječe, odpojení baterie nebo stisknutí libovolného tlačítka konzervační proud, jehož velikost je 1 % z nastavené kapacity.

 

Údaje zobrazované na displeji:

 

a) údaje zobrazované během nabíjecího cyklu - lze je přepínat pomocí tlačítek PLUS nebo MÍNUS, nebo se začnou postupně přepínat po stisku tlačítka VYBRAT.

Vybíjecí proud - při vybíjení se na displeji zobrazí nápis Proud Ivy=x,xxA, kde x,xx je měřený vybíjecí proud. Pozn.: Je-li vybíjecí proud omezen v důsledku činnosti tepelné ochrany vybíjecího tranzistoru, je na posledním místě displeje zobrazován znak *.

Nabíjecí proud - při nabíjení se na displeji zobrazí nápis Proud Ina=x,xxA, kde x,xx je měřený nabíjecí proud. Pozn.: Je-li nabíjecí proud omezen při dosažení maximálního výkonu síťového zdroje nebo příliš nízkého napájecího napětí pro danou baterii, je na posledním místě displeje zobrazován znak *. Je-li nabíjecí proud omezen na základě měření baterie při jejím testu, je na posledním místě displeje zobrazován znak #.

Napětí nabíjené baterie - na displeji se zobrazí nápis Napětí Ub=x,xxV, kde x,xx je měřené napětí baterie.

Náboj odebraný z baterie při vybíjení - na displeji se zobrazí nápis Náboj Qvy=x,xxAh, kde x,xx je změřený náboj, který byl z baterie odebrán. Je-li zvoleno cyklické nabíjení baterie, zobrazují se údaje o náboji odebraném z baterie v příslušném nabíjecím cyklu.

Náboj dodaný do baterie při nabíjení - na displeji se zobrazí nápis Náboj Qna=x,xxAh, kde x,xx je změřený náboj, který byl do baterie dodán. Je-li zvoleno cyklické nabíjení baterie, zobrazují se údaje o náboji dodaném do baterie v příslušném nabíjecím cyklu.

Doba vybíjení - na displeji se zobrazí nápis Doba tvy=x:xxh, kde x:xx [hod:min] je doba měřená od začátku vybíjení.

Doba nabíjení - na displeji se zobrazí nápis Doba tna=x:xxh, kde x:xx [hod:min] je doba měřená od začátku nabíjení.

Teplota baterie - na displeji se zobrazí nápis Teplota T=xx° C, kde xx je měřená teplota teplotního čidla. Pozn.: pokud není teplotní čidlo připojeno, není tento údaj zobrazován.

Napájecí napětí - na displeji se zobrazí nápis Napětí Un=x,xxV, kde x,xx je měřené napájecí napětí nabíječe.

 

b) údaje zobrazované po ukončení nabíjecího cyklu - po ukončení nabíjecího cyklu je baterie nabíjena konzervačním proudem (neplatí pro režim vybít) a na displeji je zobrazován důvod ukončení cyklu. Po stisknutí libovolného tlačítka se na displeji objeví výsledky nabíjení. Tlačítky PLUS a MÍNUS lze ve výsledcích listovat.

Důvod ukončení nabíjecího cyklu - na displeji se zobrazí nápis Konec xxxxxx, kde xxxxxx je slovo označující důvod ukončení cyklu: odpojení (baterie byla odpojena), pokles (napětí baterie pokleslo), teplota (teplota baterie překročila 42 ° C (NiCd, olověné, alkalické, Li-metal, Li-ion a Li-polymer) nebo 50 ° C (NiMH)), kapacita (baterie byla nabita na 117 % nastavené kapacity), ručně (cyklus byl ukončen uživatelem), napětí (cyklus byl ukončen při poklesu napájecího napětí pod 10 V). Při cyklování je na displeji uveden důvod ukončení příslušného cyklu ve formátu: 1x,2x,3x,4x,5x, kde x je zkratka pro důvod ukončení (o je odpojení baterie, p je pokles napětí baterie, t je překročení teploty, k je nabití na nastavenou kapacitu, r je ruční ukončení cyklu a n je pokles napájecího napětí).

Náboj odebraný z baterie - na displeji se zobrazí nápis Konec Qvy=x,xxAh, kde x,xx je náboj odebraný z baterie při vybíjení. Je-li zvoleno cyklické nabíjení baterie, lze zobrazit údaje o náboji odebraném z baterie v každém z pěti nabíjecích cyklů. Pozn.: Byla-li baterie před vybíjením plně nabita, je tento údaj shodný s její kapacitou.

Náboj dodaný do baterie - na displeji se zobrazí nápis Konec Qna=x,xxAh, kde x,xx je náboj dodaný do baterie při nabíjení. Je-li zvoleno cyklické nabíjení baterie, lze zobrazit údaje o náboji dodaném do baterie v každém z pěti nabíjecích cyklů. Pozn.: podle praktických měření je náboj potřebný k nabití baterie asi o 20 % větší, než je její kapacita.

Doba vybíjení - na displeji se zobrazí nápis Konec tvy=x:xxh, kde x:xx je doba vybíjení baterie v hodinách a minutách.

Doba nabíjení - na displeji se zobrazí nápis Konec tna=x:xxh, kde x:xx je doba nabíjení baterie v hodinách a minutách.

Maximální napětí nabíjené baterie - na displeji se zobrazí nápis Konec Umx=x,xxV, kde x,xx je maximální napětí baterie v průběhu nabíjení. Pozn.: tento údaj se zobrazuje pouze při nabíjení NiCd nebo NiMH baterií, je-li součástí nabíjecího cyklu i nabíjení.

Maximální teplota baterie - na displeji se zobrazí nápis Konec Tmx=xx° C, kde xx je maximální teplota v průběhu nabíjení. Pozn.: Pokud nebyla teplota v průběhu nabíjecího cyklu měřena (nebyla připojena teplotní sonda), je na displeji zobrazen nápis Konec Tmx=--° C.

Po prohlédnutí údajů o ukončeném nabíjecím cyklu se lze vrátit k nastavování parametrů, případně spuštění dalšího nabíjecího cyklu stisknutím tlačítka VLOŽIT (na displeji se zobrazí nápis Vložit => Programy) a potvrzujícím stiskem tlačítka VLOŽIT (na displeji se zobrazí nápis Program č. n, kde n je číslo posledně použitého programu).

 

Zvuková signalizace:

 

V nabíječi je malá sirénka, která se používá k signalizaci některých stavů nabíječe.

a) stisknutí tlačítka - krátké pípnutí

b) baterie nevyhověla při testu - trylkování 20 s + každých 5 s krátké pípnutí

c) konec nabíjecího cyklu - trylkování 20 s + každých 5 s krátké pípnutí*

d) uplynutí nastaveného času - trylkování 20 s + každých 5 s krátké pípnutí

e) přepólování baterie - trylkování až do odpojení baterie nebo vypnutí nabíječe

f) porucha koncových tranzistorů - trylkování až do vypnutí nabíječe

* Pozn.: Tuto signalizaci lze trvale zapnout nebo vypnout v menu Nastavení.

 

Další funkce nabíječe:

 

Měření napětí:

Funkce Měření napětí se v menu nachází za Programem č. 14. Umožňuje změřit aktuální napětí připojené baterie naprázdno nebo při zatížení vybíjecím proudem nastavitelným od 0 do 3 A, přičemž maximální zatěžovací výkon je omezen na 26 W.

Je-li na displeji nápis Měření napětí, tak po stisknutí tlačítka VLOŽIT se na displeji zobrazí údaj o napětí připojené baterie a skutečném zatěžovacím proudu ve formátu U=x,xxV Im=y,yyA. Tlačítky PLUS a MÍNUS lze měnit zatěžovací proud od 0 do 3 A. Po dobu nastavování proudu se na displeji zobrazuje údaj o nastavovaném proudu Is a chvíli po ukončení nastavování se opět začne zobrazovat údaj o skutečném zatěžovacím proudu Im, který se od nastaveného proudu Is může v některých případech lišit (např., je-li překročen maximální zatěžovací výkon 16 nebo 26 W).

Měření napětí se přeruší tlačítkem VLOŽIT, po jehož stisknutí se na displeji objeví nápis Konec měření? a po dalším stisku tlačítka VLOŽIT je ukončeno.

 

Měření teploty:

 

Funkce Měření teploty se v menu nachází za funkcí Měření napětí. Umožňuje měřit teplotu pomocí teplotní sondy i mimo nabíjecí cyklus.

Je-li na displeji nápis Měření teploty, tak po stisknutí tlačítka VLOŽIT se na displeji zobrazí údaj o teplotě ve formátu Teplota xx° C.

Pozor! Tlačítky PLUS a MÍNUS lze měnit referenční teplotu nahoru nebo dolů. Pomocí této funkce lze kalibrovat teplotní sondu. Lze ji také využít v případě, kdy je nutno snížit nebo zvýšit teplotu, při které dojde k ukončení nabíjení. K ukončení nabíjení dojde sice vždy při 42 (50) ° C, ale "rozladěním teplotní sondy" lze skutečnou teplotu, kdy dojde k ukončení nabíjení posouvat nahoru nebo dolů. Po stisku tlačítek PLUS nebo MÍNUS se na displeji zobrazí nápis !Změna = Vložit! a teplotní sonda je překalibrována o 1 ° C po stisku tlačítka VLOŽIT. Při stisku kteréhokoliv jiného tlačítka se změna ignoruje a měření teploty pokračuje. Při změně teploty o více ° C je třeba postup opakovat znovu. POZOR! Pro uložení změny kalibrace teplotní sondy do paměti je nutné před vypnutím nabíječe ještě přepnout na Program č. 1.

Měření teploty se přeruší tlačítkem VLOŽIT, po jehož stisknutí se na displeji objeví nápis Konec měření? a po dalším stisku tlačítka VLOŽIT je ukončeno.

 

Měření času:

Funkce Měření času se v menu nachází za funkcí Měření teploty. Umožňuje nastavit časový interval od 0 do 240 minut a po uplynutí nastaveného času je po dobu 20 s signalizováno trylkováním a potom pípnutím každých 5 s až do stisku libovolného tlačítka

Je-li na displeji nápis Měření času, tak po stisknutí tlačítka VLOŽIT se na displeji zobrazí údaj o nastaveném času ve formátu Nast. čas xxxmin. Tlačítky PLUS a MÍNUS lze měnit nastavený čas od 0 do 240 minut. Odměřování času se odstartuje tlačítkem VLOŽIT. Na displeji se objeví Zbýv. čas mm:ss, přičemž se zobrazovaný údaj postupně snižuje až do nuly. Uplynutí nastaveného intervalu je oznámeno trylkováním a nápisem na displeji Měř. čas uplynul.

Měření času (i v jeho průběhu) se přeruší tlačítkem VLOŽIT, po jehož stisknutí se na displeji objeví nápis Konec měření? a po dalším stisku tlačítka VLOŽIT je ukončeno.

 

Přižhavování:

Funkce Přižhavování se v menu nachází za funkcí Měření času. Umožňuje napájet žhavicí svíčku napětím nastavitelným od 0,5 do 3,5 V s krokem 0,05 V a maximálním proudem 4,5 A. Žhavicí svíčka se připojuje na výstup pro připojení baterie (na polaritě nezáleží).

Je-li na displeji nápis Přižhavování, tak po stisknutí tlačítka VLOŽIT se na displeji zobrazí údaj o napětí na žhavicí svíčce a proudu, který jí protéká ve formátu U=x,xxV I=y,yyA. Tlačítky PLUS a MÍNUS lze měnit žhavicí napětí od 0,5 do 3,5 V. Po dobu změny napětí se na displeji zobrazuje údaj o nastavovaném napětí Us a chvíli po ukončení nastavování se opět začne zobrazovat údaj o skutečném napětí na svíčce Um. Překročí-li proud tekoucí svíčkou 4,5 A, je napětí na svíčce plynule snižováno tak, aby byl protékající proud maximálně 4,5 A. Pozor! Přižhavování je určeno především při napájení z autobaterie 12 V, při napájení ze síťového zdroje může dojít ke kolísání žhavicího napětí. Přižhavování se přeruší tlačítkem VLOŽIT, po jehož stisknutí se na displeji objeví nápis Konec žhavení? a po dalším stisku tlačítka VLOŽIT je ukončeno.

 

Nastavení:

Funkce Nastavení se v menu nachází za funkcí Přižhavování s před Programem č. 1. Umožňuje přizpůsobit některé parametry nabíječe podle potřeby uživatele. Co se bude v menu Nastavení měnit se volí tlačítkem VYBRAT a vlastní změna se provádí tlačítky PLUS a MÍNUS.

1) Způsob zvukové signalizace konce nabíjení (vypnuto / zapnuto). Je-li na displeji nápis Pípání: zapnuto, lze tlačítky PLUS a MÍNUS měnit zapnuto na vypnuto.

2) Volba komunikačního jazyka nabíječe (čeština / angličtina). Je-li na displeji nápis Jazyk: čeština, lze tlačítky PLUS a MÍNUS měnit druh jazyka - češtinu nebo angličtinu.

3) Volba přítomnosti měniče napětí (jeho ochrana proto přetížení omezením maximálního nabíjecího výkonu na 60 W). Je-li na displeji nápis Měnič: ne, lze tlačítky PLUS a MÍNUS přítomnost měniče potvrdit (ano) nebo nepotvrdit (ne).

4) Volba výkonu napájecího zdroje (ochrana proti přetížení omezením maximálního nabíjecího výkonu). Na displeji je nápis Zdroj: 48 W a tlačítky PLUS a MÍNUS lze změnit na 48 W (nabíječe vyrobené před 7/2003) nebo 60 W (pouze pro nabíječe vyrobené po 7/2003).

5) Volba přítomnosti ventilátoru (zvýší se dovolený vybíjecí a nabíjecí o 10 W). Je-li na displeji nápis Ventilátor: ne, lze tlačítky PLUS a MÍNUS přítomnost měniče potvrdit (ano) nebo nepotvrdit (ne).

6) Test datové paměti EEPROM a obnovení továrního nastavení pamětí. Na displeji je nápis Reset nastavení. Dvojím stiskem tlačítka VLOŽIT se požadavek obnovení továrního nastavení potvrdí. Po resetu je nutné znovu zkalibrovat teplotní sondu (viz odstavec Měření teploty), nastavit konfiguraci nabíječe (viz tento odstavec) a požadované parametry nabíjení v jednotlivých programech.

 

Poznámky, rady, zkušenosti:

 

Je zakázáno nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny!

Nabíječ připojujte do zásuvky, do které není připojen žádný jiný spotřebič s velkým příkonem nebo produkující rušení, které by mohlo způsobit RESET procesoru a předčasné ukončení nabíjení.

Před nabíjením vždy odpojte od baterie všechny připojené spotřebiče.

Rušení může způsobit poškození dat zapsaných v paměti, které se může projevit zobrazováním nesprávných znaků na displeji. V takovém případě je nutné datovou paměť vymazat a znovu naprogramovat. Postup je popsán v menu Nastavení.

Při nabíjení se řiďte doporučeními, které uvádí výrobce baterie na jejím obalu.

Baterie zabudované v RC soupravách s ochranou diodou na vstupu nelze vybíjet. Pozor, při testu na začátku cyklu je baterie vybíjena a nabíjena proudem rovným kapacitě baterie. Ověřte, zda jsou propojovací spoje uvnitř RC soupravy dostatečně dimenzovány na tento proud!

Nově nastavené údaje jsou uloženy do paměti až při startu nab. cyklu nebo volbě jiného programu.

Přeruší-li se během nabíjecího cyklu napájení, tak po jeho obnovení nabíjení pokračuje tam, kde skončilo před jeho přerušením.

Nabíjecí cyklus pro baterie NiCd a NiMH se liší v citlivosti na pokles napětí baterie, v teplotě, při které dojde k ukončení nabíjení a v napětí, při kterém je ukončeno vybíjení. Pro NiMH baterie je citlivost na pokles, konečné napětí při vybíjení a teplota vyšší než pro NiCd baterie. Volbou druhu baterie lze tedy zvýšit citlivost vypínání při poklesu napětí nebo vzrůstu teploty baterie, pokud by se na konci nabíjení příliš zahřívala nebo naopak snížit, docházelo-li by k jeho předčasnému ukončení.

POZOR! Volbu LiPo při nastavování druhu baterie do paměti nabíječe použijte pouze pro Li-ion a Li-polymer baterie, které mají od výrobce dovolené zvýšené nabíjecí na 4,27 V, pro ostatní Li-ion a Li-polymer baterie, které mají předepsané konečné nabíjecí napětí 4,2 V použijte volbu Lion!

Při napájení nabíječe z vnitřního síťového zdroje je maximální nabíjecí proud procesorem omezen tak, aby výkon dodávaný do baterie nebyl v průběhu nabíjecího cyklu nikdy vyšší než 50 W, při chlazení ventilátorem 60 W (i kdyby byl nastaven nabíjecí proud vyšší). Zdroj je tak chráněn před přetížením. Při napájení z vnějšího zdroje (baterie) není nabíjecí výkon omezován, pouze je-li v menu Nastavení volba Měnič: ano, je nabíjecí výkon omezen na 60 W. Maximální dovolený nabíjecí proud v závislosti na druhu napájení a počtu článků je zakreslen do grafu na zadním panelu nabíječe. Pozor, na vodorovné ose je maximální napětí nabíjené baterie v průběhu nabíjení (obvykle na konci), nikoliv jmenovité napětí baterie! Toto napětí změříte při nabíjení na výstupních zdířkách nabíječe.

Vybíjecí výkon je omezován na 16 W. Je-li v menu Nastavení volba Ventilátor: ano, je maximální dovolený vybíjecí výkon zvýšen na 26 W. Vybíjecí proud lze odhadnout tak, že vybíjecí výkon vydělíme aktuálním napětím baterie.

Při vybíjení jednoho článku NiCd nebo NiMH může být maximální vybíjecí proud 2,5 A.

Teplotní sondu připojujte nebo odpojujte před začátkem nabíjení. Manipulace se sondou během nabíjení by mohla vést k jeho předčasnému ukončení.

Aby mohlo dojít k poklesu napětí nabíjené baterie a správnému ukončení nabíjení, nesmí být omezován proud na konci nabíjení. Proto musí napájecí napětí být vždy minimálně o 1 V vyšší než napětí nabíjené baterie (to nemusí být vždy splněno např. při nabíjení 7 čl. baterie a napájení z 12 V).

Pokud během nabíjení odpojíte baterii, už ji znovu nepřipojujte, dokud se nabíjení automaticky neukončí.

Pro nabíjení více než sedmičlánkové baterie NiCd nebo NiMH z 12 V baterie je nutno použít měnič pro zvýšení napájecího napětí. Měnič s automaticky regulovaným výstupním napětím od 12 do 26 V lze je dokoupit jako příslušenství ve verzi pro zabudování dovnitř do nabíječe s maximálním výkonem 60 W, nebo jako samostatný přístroj s ruční regulací napětí a výkonem 90 W, který se zapojuje mezi baterii a nabíječ.

Při nabíjení nesmějí být zakryty větrací otvory a do nabíječe nesmí vnikat vlhkost.

Řídicí program nabíječe bude postupně doplňován a vylepšován. Díky tomu bude možné pouhou výměnou paměti s řídicím programem vylepšit vlastnosti i nabíječů staršího data výroby. Při dotazu na novější verzi programu uveďte číslo verze a datum stávajícího programu, která je na štítku na paměti. Paměť s programem je v levé části základní desky uvnitř nabíječe. Uvítáme všechny podnětné připomínky od uživatelů nabíječe. Výměna paměti s novou verzí je po dobu záruky zdarma!

 

Základní technické údaje:

 

 

Napájecí napětí střídavé: 230 V/50 Hz

Napájecí napětí stejnosměrné:

12 V (1 až 6-7 čl. NiCd apod.),

18 V (7 až 9-10 čl. NiCd apod.),

24 V (10 až 14 čl. NiCd apod.)

Druh nabíjených baterií:

NiCd - 1 až 14 čl. (1,2 až 16,8 V),

NiMH - 1 až 14 čl. (1,2 až 16,8 V),

Pb + gelové - 1 až 6 čl. (2 až 12 V),

alkalické nabíjitelné - 1 až 10 čl. (1,5 až 15 V)

Li-metal - 1 až 6 čl. (3 až 18 V)

Li-ion - 1 až 5 čl. (3,6 až 18 V)

Li-pol - 1 až 5 čl. (3,6 až 18 V)

Vybíjecí proud: nastavitelný 0,01 až 3 A, maximální vybíjecí výkon 16 W, s ventilátorem 26 W (viz Poznámky nebo graf na zadním panelu nabíječe)

Nabíjecí proud, síťové napájení: nastavitelný 0,01 až 5 A, maximální nabíjecí výkon 50 W, s ventilátorem 60 W (viz Poznámky nebo graf na zadním panelu nabíječe)

Nabíjecí proud, vnější zdroj: nastavitelný 0,01 až 5 A (podle výkonu a napětí zdroje)

Konzervační nabíjení: proudem 1 % z nastavené kapacity baterie

Automatické ukončení vybíjení: - při poklesu napětí baterie na 75 % (NiCd) nebo 83 % (NiMH, Pb. alkalické, Li-metal, Li-ion, Li-pol) jmenovité hodnoty

Automatické ukončení nabíjení:

- NiCd (NiMH) baterie: při poklesu napětí baterie o 1,5 % (1 %) z maximální hodnoty (min. 25 mV), při překročení teploty baterie 42 (50) °C nebo po dodání náboje o velikosti 117 % nastavené kapacity baterie

- olověné, alkalické, LiMe a Li-ion baterie: po dosažení mezního napětí (2,3 V na článek olověný, 1,65 V na článek alkalický, 3,4 V na článek Li-metal, 4,2 V na článek Li-ion, 4,27 na článek Li-pol) a současně poklesu nabíjecího proudu pod 5 % nastavené kapacity baterie, při překročení teploty baterie 42 °C nebo po dodání

náboje o velikosti 117 % nastavené kapacity baterie.

Tepelná ochrana: chrání proti tepelnému přetížení vybíjecího tranzistoru.

Ochrana proti přepólování baterie: polymerová samoobnovitelná pojistka 6 A

Ochrana při napájení ze sítě: pojistka F 400 mAL/250 V (v držáku na zadním panelu)

Ochrana při napájení z vnějšího zdroje: pojistka F 5 AL/250 V (v držáku na zadním panelu)

Rozsah okolní pracovní teploty: 10 až 30 °C

Maximální příkon: 64 W

Rozměry: 170 x 180 x 70 mm

Hmotnost: 1,5 kg

 

BEL2000 - Cena: 4800 Kč (verze s podsvíceným displejem 4900 Kč)

BEL2000 Plus (včetně měniče, ventilátoru a podsvíceného displeje) - Cena: 5800 Kč

 

Výrobce nabíječek: http://www.volny.cz/bel/
BEL, Čínská 7/747, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00, Telefonický kontakt je 224 317 069, Ing. Zdeněk Budinský. Na tomto čísle je též připojen záznamník a počítačový fax. POZOR! Faxový server není spuštěn trvale, a proto je nutno jeho zapnutí domluvit předem. V nezbytně nutných případech (může se stát, že na tomto čísle nebude možné přijmout objednávku!) lze volat i na mobilní telefon +420-777-173249. K dispozici je také e-mailová adresa bel@volny.cz.